KORUYUCU EVLİLİK
Oturum (Ikameti) hakkını sa
ğlama almak için yapılan evlilik

-> Download (Programı indirmek) (.pdf 95kb)
-> Önsöz
-> Yasalar
-> Evlilik Klavuzu
-> Yabancılar Dairesinde yapılabilecek olan sorgulamalarda sorulabilecek sorular
-> Sözgelişi "anlaşmali evlilik" yapm
ış bir çifle yapılan söyleşi
-> Links (Köprü yada Geçiş)
-> Yayıncı hakkında bilgiler
-> Anasayfa